Logo 112Rotterdam

Disclaimer

Algemeen

112Rotterdam valt onder 112Press; The Local News Company.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij 112Press. Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van 112Press is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Gebruik van foto-materiaal

Foto’s die op deze website zijn geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het kopiëren van foto’s voor gebruik op andere websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het materiaal is verboden.

Artikelen

Geplaatste artikelen zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van 112Rotterdam of overeen te komen met de werkelijkheid. 112Rotterdam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden / onvolledigheden in de aangeboden content daar deze is gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was. Het is verboden de informatie/ foto’s van deze website ergens anders te tonen zonder schriftelijke toestemming van 112Rotterdam.

Alarmeringen

Alarmeringen laten zien waar hulpverleners actief zijn of zijn geweest. Ter bescherming van de privacy worden huisnummers uit de melding gefilterd en worden bestellingen van ambulances niet weergegeven.

Gebruik Webfeed

U mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op deze website gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden. U gebruikt de RSS-datafeeds niet voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk 112Rotterdam.nl als bron en u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel. De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland. U aanvaardt dat 112Rotterdam.nl niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. 112Rotterdam.nl heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen of de gebruiksvoorwaarden aan te passen of het aanbod stop te zetten.

Reacties bezoekers

Reacties bij artikelen vertegenwoordigen de mening van de afzender. Dat een reactie bij een artikel staat, wil niet zeggen dat de inhoud ervan de mening vertegenwoordigt van en/of de instemming heeft van 112Rotterdam.

  • 112Rotterdam behoudt zich het recht voor reacties bij artikelen zonder opgaaf van reden aan te passen of te verwijderen.
  • 112Rotterdam kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door bezoekers geplaatste reacties.
  • 112Rotterdam behoudt zich het recht voor om bezoekers zonder opgaaf van redenen te weren of om reacties te wijzigen of te verwijderen.

Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen?

In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto en worden gepubliceerd. Nederland is immers een vrij land. Uiteraard willen wij met onze foto’s niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. In principe proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen om slachtoffers te fotograferen. Door even vanuit een andere positie een foto te maken proberen wij te voorkomen dat slachtoffers zichtbaar zijn. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen. Mensen die wij fotograferen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen.

Waarom worden foto’s van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet?

Wij maken foto’s van het werk van de hulpdiensten uit de gemeente Rotterdam die enige nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook regelmatig ongevallen met dodelijke afloop. Wij proberen een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zo als andere media. Wij kunnen ons voorstellen dat de foto’s niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet.

Bij de redactie komen veelal na het plaatsen van foto’s van een dodelijk ongeval reacties binnen van nabestaanden, zij stellen dat het hen enorm heeft geholpen bij de verwerking.

Weersverwachting Rotterdam

Volg ons

Volg ons

Copyright © 112Rotterdam
!

Ads

Advertenties worden geblokkeerd

Oeps! Onze advertenties worden geblokkeerd. Dit vinden wij jammer, want dankzij de advertenties is deze website gratis toegankelijk.

Steun ons alsjeblieft door deze Adblock-extensies of -software uit te schakelen.

Browsers als Firefox en DuckDuckGo staan soms te strikt ingesteld waardoor onze website niet goed werkt. Pas deze instelling aan of zet onze website op de whitelist.